Babycuatoi.vn - Thế Giới Đồ Chơi Cho Bé
111
Trang 1 / 1 1

Vỏ bể 5x10m (28372, 28374, 28376, 28378) mã 12445

Giá: 12,000,000 VNĐ

Vỏ bể 5x10m (28372, 28374, 28376, 28378) mã 12445

Giá: 12,000,000 ₫

Vỏ bể 5x10m (28372, 28374, 28376, 28378) mã 12445

Phụ kiện INTEX 10625 tấm lót bể bơi khung kim loại 26364

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 10625 tấm lót bể bơi khung kim loại 26364

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 10625 tấm lót bể bơi khung kim loại 26364

Phụ kiện INTEX 11797 - Nắp hộp mực bể bơi spa

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 11797 - Nắp hộp mực bể bơi spa

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 11797 - Nắp hộp mực bể bơi spa

Phụ kiện INTEX 11536 ống nối máy lọc cát và bể bơi

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 11536 ống nối máy lọc cát và bể bơi

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 11536 ống nối máy lọc cát và bể bơi

Phụ kiện INTEX 12320 - của bể bơi massage

Giá: 10,000,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX 12320 - của bể bơi massage

Giá: 10,000,000 ₫

Phụ kiện INTEX 12320 - của bể bơi massage

Phụ kiện INTEX 12225 - Thanh chữ U lắp bể bơi khung kim loại 26792

Giá: 300,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX 12225 - Thanh chữ U lắp bể bơi khung kim loại 26792

Giá: 300,000 ₫

Phụ kiện INTEX 12225 - Thanh chữ U lắp bể bơi khung kim loại 26792

Phụ kiện INTEX 12140 - Thanh đứng lắp bể bơi khung kim loại cao 76cm

Giá: 200,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX 12140 - Thanh đứng lắp bể bơi khung kim loại cao 76cm

Giá: 200,000 ₫

Phụ kiện INTEX 12140 - Thanh đứng lắp bể bơi khung kim loại cao 76cm

Phụ kiện INTEX 11798 - dành cho bể bơi massage

Giá: 200,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX 11798 - dành cho bể bơi massage

Giá: 200,000 ₫

Phụ kiện INTEX 11798 - dành cho bể bơi massage

Phụ kiện INTEX 11602 - dành cho giá gắn động cơ 68624

Giá: 1,500,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX 11602 - dành cho giá gắn động cơ 68624

Giá: 1,500,000 ₫

Phụ kiện INTEX 11602 - dành cho giá gắn động cơ 68624

Phụ kiện INTEX 11539 - chân vịt động cơ 68631

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 11539 - chân vịt động cơ 68631

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 11539 - chân vịt động cơ 68631

Phụ kiện INTEX 11538 - van bể bơi

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 11538 - van bể bơi

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 11538 - van bể bơi

Phụ kiện INTEX 11412

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 11412

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 11412

Phụ kiện miếng vá INTEX 11410

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện miếng vá INTEX 11410

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện miếng vá INTEX 11410

Phụ kiện INTEX 11156 - Chèn ống góc cho bể bơi khung kim loại

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 11156 - Chèn ống góc cho bể bơi khung kim loại

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện INTEX 11156 - Chèn ống góc cho bể bơi khung kim loại

Phụ kiện gioăng nối van bể bơi INTEX 10745

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện gioăng nối van bể bơi INTEX 10745

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện gioăng nối van bể bơi INTEX 10745

Bơm điện BBT GLobal hút xả 2 chiều công nghệ mới BBT-839

Giá: 260,000 VNĐ

Bơm điện BBT GLobal hút xả 2 chiều công nghệ mới BBT-839

Giá: 260,000 ₫

Bơm điện BBT GLobal hút xả 2 chiều công nghệ mới BBT-839

Nút đậy lỗ máy lọc bể bơi INTEX NBB

Giá: 50,000 VNĐ

Nút đậy lỗ máy lọc bể bơi INTEX NBB

Giá: 50,000 ₫

Nút đậy lỗ máy lọc bể bơi INTEX NBB

Phụ kiện INTEX van pít tông mã 107047

Giá: 600,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX van pít tông mã 107047

Giá: 600,000 ₫

Phụ kiện INTEX van pít tông mã 107047

Đầu bịt bể bơi kết nối máy lọc cát INTEX 12371

Giá: 500,000 VNĐ

Đầu bịt bể bơi kết nối máy lọc cát INTEX 12371

Giá: 500,000 ₫

Đầu bịt bể bơi kết nối máy lọc cát INTEX 12371

Phụ kiện thanh E (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10930

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh E (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10930

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh E (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10930

Phụ kiện thanh D (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10929

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh D (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10929

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh D (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10929

Phụ kiện thanh C (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10926

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh C (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10926

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh C (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10926

Phụ kiện thanh B (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10923

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh B (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10923

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh B (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10923

Phụ kiện thanh A (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10920

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh A (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10920

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh A (dành cho bể 7m32 26364) mã INTEX 10920

Phụ kiện thanh C (dành cho bể 28273) mã INTEX 10568

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh C (dành cho bể 28273) mã INTEX 10568

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh C (dành cho bể 28273) mã INTEX 10568

Phụ kiện thanh B (dành cho bể 28273) mã INTEX 10567

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh B (dành cho bể 28273) mã INTEX 10567

Giá: Liên Hệ

Phụ kiện thanh B (dành cho bể 28273) mã INTEX 10567

Vỏ bể tròn cổ bơm hơi 366*76cm (dành cho bể 28130,28132) mã INTEX 10200

Giá: Liên Hệ

Vỏ bể tròn cổ bơm hơi 366*76cm (dành cho bể 28130,28132) mã INTEX 10200

Giá: Liên Hệ

Vỏ bể tròn cổ bơm hơi 366*76cm (dành cho bể 28130,28132) mã INTEX 10200

Vỏ bể tròn khung KL 457*122 cm (dành cho bể 28242) mã INTEX 10098

Giá: Liên Hệ

Vỏ bể tròn khung KL 457*122 cm (dành cho bể 28242) mã INTEX 10098

Giá: Liên Hệ

Vỏ bể tròn khung KL 457*122 cm (dành cho bể 28242) mã INTEX 10098

Vỏ bể tròn khung KL 366*76cm (dành cho bể 28210, 28212) mã INTEX 10096

Giá: 2,500,000 VNĐ

Vỏ bể tròn khung KL 366*76cm (dành cho bể 28210, 28212) mã INTEX 10096

Giá: 2,500,000 ₫

Vỏ bể tròn khung KL 366*76cm (dành cho bể 28210, 28212) mã INTEX 10096

Vỏ bể tròn khung KL 305*76cm (dành cho bể 28200, 28202) mã INTEX 10095

Giá: Liên Hệ

Vỏ bể tròn khung KL 305*76cm (dành cho bể 28200, 28202) mã INTEX 10095

Giá: Liên Hệ

Vỏ bể tròn khung KL 305*76cm (dành cho bể 28200, 28202) mã INTEX 10095

Chân đứng bể tròn khung kim loại cao 107cm INTEX 12460

Giá: 200,000 VNĐ

Chân đứng bể tròn khung kim loại cao 107cm INTEX 12460

Giá: 200,000 ₫

Chân đứng bể tròn khung kim loại cao 107cm INTEX 12460

KT: 107CM

vỏ bể tròn khung kim loại 28212 (kích thước 3.66mx76cm)

Giá: 2,000,000 VNĐ

vỏ bể tròn khung kim loại 28212 (kích thước 3.66mx76cm)

Giá: 2,000,000 ₫

vỏ bể tròn khung kim loại 28212 (kích thước 3.66mx76cm)

Thanh chống bể tròn khung kim loại cao 122cm INTEX 12151

Giá: 300,000 VNĐ

Thanh chống bể tròn khung kim loại cao 122cm INTEX 12151

Giá: 300,000 ₫

Thanh chống bể tròn khung kim loại cao 122cm INTEX 12151

Ống nối máy lọc nước cát INTEX 3m 11010

Giá: 600,000 VNĐ

Ống nối máy lọc nước cát INTEX 3m 11010

Giá: 600,000 ₫

Ống nối máy lọc nước cát INTEX 3m 11010

Ống nối máy lọc nước cát INTEX 1.5m 11009

Giá: 300,000 VNĐ

Ống nối máy lọc nước cát INTEX 1.5m 11009

Giá: 300,000 ₫

Ống nối máy lọc nước cát INTEX 1.5m 11009

Phụ kiện mặt đồng hồ hiển thị bể bơi Massage INTEX 12769

Giá: 1,000,000 VNĐ

Phụ kiện mặt đồng hồ hiển thị bể bơi Massage INTEX 12769

Giá: 1,000,000 ₫

Phụ kiện mặt đồng hồ hiển thị bể bơi Massage INTEX 12769

Vỏ bể khung kim loại 26784, mã phụ kiện 12216A

Giá: 3,500,000 VNĐ

Vỏ bể khung kim loại 26784, mã phụ kiện 12216A

Giá: 3,500,000 ₫

Vỏ bể khung kim loại 26784, mã phụ kiện 12216A

Phụ kiện vỏ bể bơi INTEX 26788, mã hàng 12135A

Giá: 6,000,000 VNĐ

Phụ kiện vỏ bể bơi INTEX 26788, mã hàng 12135A

Giá: 6,000,000 ₫

Phụ kiện vỏ bể bơi INTEX 26788, mã hàng 12135A

Thanh A bé khung Intex 28271 mã 10948

Giá: 300,000 VNĐ

Thanh A bé khung Intex 28271 mã 10948

Giá: 300,000 ₫

Thanh A bé khung Intex 28271 mã 10948

Đầu bịt van lọc nước của bể bơi khung chịu lực lớn 12369

Giá: 200,000 VNĐ

Đầu bịt van lọc nước của bể bơi khung chịu lực lớn 12369

Giá: 200,000 ₫

Đầu bịt van lọc nước của bể bơi khung chịu lực lớn 12369

Đầu bịt van lọc nước của bể bơi khung chịu lực lớn 12198

Giá: 200,000 VNĐ

Đầu bịt van lọc nước của bể bơi khung chịu lực lớn 12198

Giá: 200,000 ₫

Đầu bịt van lọc nước của bể bơi khung chịu lực lớn 12198

Đầu van vặn máy lọc nước loại máy lọc cát mã 11496

Giá: 2,000,000 VNĐ

Đầu van vặn máy lọc nước loại máy lọc cát mã 11496

Giá: 2,000,000 ₫

Đầu van vặn máy lọc nước loại máy lọc cát mã 11496

Miếng nhựa trọng ở đầu máy lọc cát bể bơi 11372

Giá: 200,000 VNĐ

Miếng nhựa trọng ở đầu máy lọc cát bể bơi 11372

Giá: 200,000 ₫

Miếng nhựa trọng ở đầu máy lọc cát bể bơi 11372

Rổ của máy lọc nước bể 5*10m 11371

Giá: 1,000,000 VNĐ

Rổ của máy lọc nước bể 5*10m 11371

Giá: 1,000,000 ₫

Rổ của máy lọc nước bể 5*10m 11371

Miếng nhựa lót ở đầu khung bể chữ nhật chịu lực 11157

Giá: 30,000 VNĐ

Miếng nhựa lót ở đầu khung bể chữ nhật chịu lực 11157

Giá: 30,000 ₫

Miếng nhựa lót ở đầu khung bể chữ nhật chịu lực 11157

Thanh U mã 10937A dùng cho bể bơi khung KL 5*10m

Giá: 800,000 VNĐ

Thanh U mã 10937A dùng cho bể bơi khung KL 5*10m

Giá: 800,000 ₫

Thanh U mã 10937A dùng cho bể bơi khung KL 5*10m

Thanh B mã 10924A dùng cho bể bơi khung KL 5*10m

Giá: 500,000 VNĐ

Thanh B mã 10924A dùng cho bể bơi khung KL 5*10m

Giá: 500,000 ₫

Thanh B mã 10924A dùng cho bể bơi khung KL 5*10m

Thanh B mã 10924A (dùng cho bể bơi khung KL 5*10m)

Chốt nhựa của giá đỡ động cơ thuyền mã 10654

Giá: 50,000 VNĐ

Chốt nhựa của giá đỡ động cơ thuyền mã 10654

Giá: 50,000 ₫

Chốt nhựa của giá đỡ động cơ thuyền mã 10654

Chốt nhựa của giá đỡ động cơ thuyền mã 10654 (dùng giá đỡ động cơ 68624)

Phụ kiện thuyền hơi INTEX - ghế giữa thuyền 5 excusion 11061a

Giá: 200,000 VNĐ

Phụ kiện thuyền hơi INTEX - ghế giữa thuyền 5 excusion 11061a

Giá: 200,000 ₫

Phụ kiện thuyền hơi INTEX - ghế giữa thuyền 5 excusion 11061a

Phụ kiện thuyền hơi INTEX - ghế tựa thuyền 5 excusion 11060a

Giá: 100,000 VNĐ

Phụ kiện thuyền hơi INTEX - ghế tựa thuyền 5 excusion 11060a

Giá: 100,000 ₫

Phụ kiện thuyền hơi INTEX - ghế tựa thuyền 5 excusion 11060a

Vỏ bể bơi khung kim loại 305*76cm 12448

Giá: 2,000,000 VNĐ

Vỏ bể bơi khung kim loại 305*76cm 12448

Giá: 2,000,000 ₫

Vỏ bể bơi khung kim loại 305*76cm 12448

Van lắp ở đầu máy lọc của bể bơi INTEX vừa và nhỏ mã 12363

Giá: 100,000 VNĐ

Van lắp ở đầu máy lọc của bể bơi INTEX vừa và nhỏ mã 12363

Giá: 100,000 ₫

Van lắp ở đầu máy lọc của bể bơi INTEX vừa và nhỏ mã 12363

Thanh chữ U của bể bơi khung kim loại INTEX hình oval 10709

Giá: 300,000 VNĐ

Thanh chữ U của bể bơi khung kim loại INTEX hình oval 10709

Giá: 300,000 ₫

Thanh chữ U của bể bơi khung kim loại INTEX hình oval 10709

Chân chống góc bể bơi khung KL chữ nhật nhỏ INTEX 10563

KM: BẢO HÀNH GIẢM 30%

Giá: 200,000 VNĐ

Chân chống góc bể bơi khung KL chữ nhật nhỏ INTEX 10563

Giá: 200,000 ₫

Khuyến mại: BẢO HÀNH GIẢM 30%

Chân chống góc bể bơi khung KL chữ nhật nhỏ INTEX 10563

phù hợp với bể bơi INTEX chữ nhật size 300*200*75cm (28272)

chân chống góc cho bể bơi KL chữ nhật nhỏ INTEX 10557

Giá: 200,000 VNĐ

chân chống góc cho bể bơi KL chữ nhật nhỏ INTEX 10557

Giá: 200,000 ₫

chân chống góc cho bể bơi KL chữ nhật nhỏ INTEX 10557

sản phẩm phù hợp với bể khung chữ nhật có chiều cao 65cm (INTEX 28271)

Thanh khung bể bơi kim loại cường lực chữ nhật INTEX 10383

Giá: 300,000 VNĐ

Thanh khung bể bơi kim loại cường lực chữ nhật INTEX 10383

Giá: 300,000 ₫

Thanh khung bể bơi kim loại cường lực chữ nhật  INTEX 10383

dùng chuyên dụng cho bể bơi khung kim loại cường lực lớn

chốt tròn bể khung kim loại cường lực lớn INTEX 10381

Giá: 50,000 VNĐ

chốt tròn bể khung kim loại cường lực lớn INTEX 10381

Giá: 50,000 ₫

chốt tròn bể khung kim loại cường lực lớn INTEX 10381

dùng cho các bể khung kim loại cường lực chữ nhật và oval lớn của intex

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 11876

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 11876

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 11876

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 10952

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 10952

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 10952

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 10928

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 10928

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 10928

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 11877

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 11877

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 11877

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài D bể bơi 10963

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài D bể bơi 10963

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài D bể bơi 10963

Vỏ của bể bơi khung kim loại 28271 mã 10943

Giá: 1,600,000 VNĐ

Vỏ của bể bơi khung kim loại 28271 mã 10943

Giá: 1,600,000 ₫

Vỏ của bể bơi khung kim loại 28271 mã 10943

bạt bể bơi khung kim loại 28271

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 10628

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 10628

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thanh dài bể bơi 10628

Phụ Kiện INTEX - Thanh kim loại chữ T bể bơi 10571

Giá: 200,000 VNĐ

Phụ Kiện INTEX - Thanh kim loại chữ T bể bơi 10571

Giá: 200,000 ₫

Phụ Kiện INTEX - Thanh kim loại chữ T bể bơi 10571

Phụ Kiện INTEX - Thành dài bể bơi 10566

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thành dài bể bơi 10566

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Thành dài bể bơi 10566

Phụ kiện cút nhựa chữ T của bể khung INTEX 10575

Giá: 150,000 VNĐ

Phụ kiện cút nhựa chữ T của bể khung INTEX 10575

Giá: 150,000 ₫

Phụ kiện cút nhựa chữ T của bể khung INTEX 10575

Bạt lót bể bơi INTEX 26364 mã 18941

Giá: 500,000 VNĐ

Bạt lót bể bơi INTEX 26364 mã 18941

Giá: 500,000 ₫

Bạt lót bể bơi INTEX 26364 mã 18941

bạt lót bể bơi dùng cho bé 26364

Vỏ bể bơi khung INTEX 28273 mã 10580

Giá: 2,500,000 VNĐ

Vỏ bể bơi khung INTEX 28273 mã 10580

Giá: 2,500,000 ₫

Vỏ bể bơi khung INTEX 28273 mã 10580

Phụ kiện bể bơi sục massage INTEX 10083

Giá: 2,000,000 VNĐ

Phụ kiện bể bơi sục massage INTEX 10083

Giá: 2,000,000 ₫

Phụ kiện bể bơi sục massage INTEX 10083

Vỏ bể bơi khung INTEX 28272 mã 10944

Giá: 2,000,000 VNĐ

Vỏ bể bơi khung INTEX 28272 mã 10944

Giá: 2,000,000 ₫

Vỏ bể bơi khung INTEX 28272 mã 10944

Thanh chữ T bể bơi INTEX 28271-28272 mã 11875

Giá: 300,000 VNĐ

Thanh chữ T bể bơi INTEX 28271-28272 mã 11875

Giá: 300,000 ₫

Thanh chữ T bể bơi INTEX 28271-28272 mã 11875

Thanh chữ D bể bơi INTEX 28272 mã 10964

Giá: 300,000 VNĐ

Thanh chữ D bể bơi INTEX 28272 mã 10964

Giá: 300,000 ₫

Thanh chữ D bể bơi INTEX 28272 mã 10964

Thanh chữ C bể bơi INTEX 28272 mã 10959

Giá: 300,000 VNĐ

Thanh chữ C bể bơi INTEX 28272 mã 10959

Giá: 300,000 ₫

Thanh chữ C bể bơi INTEX 28272 mã 10959

Thanh chữ B bể bơi INTEX 28272 mã 10954

Giá: Liên Hệ

Thanh chữ B bể bơi INTEX 28272 mã 10954

Giá: Liên Hệ

Thanh chữ B bể bơi INTEX 28272 mã 10954

Thanh A/INTEX 28272, thanh B/INTEX 28271 mã 10949

Giá: 300,000 VNĐ

Thanh A/INTEX 28272, thanh B/INTEX 28271 mã 10949

Giá: 300,000 ₫

Thanh A/INTEX 28272, thanh B/INTEX 28271 mã 10949

Thân thuyền hơi seahawk 4 mã 12349

Giá: 1,800,000 VNĐ

Thân thuyền hơi seahawk 4 mã 12349

Giá: 1,800,000 ₫

Thân thuyền hơi seahawk 4 mã 12349

hãng SX: INTEX dùng cho thuyền seahawk 4

Cút góc bể khung chữ nhật INTEX nhỏ 10573

Giá: 200,000 VNĐ

Cút góc bể khung chữ nhật INTEX nhỏ 10573

Giá: 200,000 ₫

Cút góc bể khung chữ nhật INTEX nhỏ 10573

hãng SX: INTEX Dùng cho bể: INTEX 28270,28271,28272,28273

Máy lọc nước cát INTEX 26646

KM: Click để xem KM

Giá: 6,500,000 VNĐ

Máy lọc nước cát INTEX 26646

Giá: 6,500,000 ₫

Khuyến mại: Click để xem KM

Máy lọc nước cát INTEX 26646

- Hãng sx: INTEX, hàng xuất EU - Sử dụng nguồn điện 220-240V - Hp: 0.6hp - Lượng cát sử dụng: 23kg - Công suất 7.9 khối / giờ - Trọng lượng hộp: 18.1kg - Tốc độ dòng chảy: 6000 lít / giờ Thích hợp cho bể bơi lên đến 25m³ - Đường kính ống kết nối 38mm - Được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi công ty BBT Việt Nam

Máy lọc nước cát kết hợp tạo clo từ muối INTEX 28676

KM: Click để xem KM

Giá: 8,900,000 VNĐ

Máy lọc nước cát kết hợp tạo clo từ muối INTEX 28676

Giá: 8,900,000 ₫

Khuyến mại: Click để xem KM

Máy lọc nước cát kết hợp tạo clo từ muối INTEX 28676

- Sản xuất: INTEX - Tích hợp 2 trong 1: Hệ thống lọc nước bằng cát và tạo Clo từ muối - Hệ thống lọc cát là một trong những cách tốt nhất để làm sạch nước bể bơi. Cát hoàn toàn tự nhiên giúp lọc các hạt bụi bẩn trong nước, thường 5 năm mới thay 1 lần. Đây là phương pháp lọc đơn giản và tiết kiệm chi phí nhất. - Hệ thống tạo Clo từ muối cũng được sử dụng thành công trong một thời gian dài để duy trì nước bể bơi sạch, an toàn và không có mầm bệnh mà không cần dùng đến hóa chất Clo

Nhiệt kế bể bơi intex 29039

KM: Click để xem chi tiết

Giá: 60,000 VNĐ

Nhiệt kế bể bơi intex 29039

Giá: 60,000 ₫

Khuyến mại: Click để xem chi tiết

Nhiệt kế bể bơi intex 29039

Hãng SX: INTEX Sản phẩm được thiết kế dạng ống, được làm bằng nhựa chịu va đập, có thể nổi trên mặt nước cho phép bạn xem nhiệt độ mọi lúc mọi nơi trên hồ bơi hoặc bể bơi. Vỏ ngoài có lỗ để xỏ dây, trên nhiệt kế hiển thị độ F và độ C.

Miếng vá lớn kích thước 14cm*59cm MV1459

Giá: 50,000 VNĐ

Miếng vá lớn kích thước 14cm*59cm MV1459

Giá: 50,000 ₫

Miếng vá lớn kích thước 14cm*59cm MV1459

Miếng vá bể khung kim loại 1.5cm * 7.5cm 11410

Giá: Liên Hệ

Miếng vá bể khung kim loại 1.5cm * 7.5cm 11410

Giá: Liên Hệ

Miếng vá bể khung kim loại  1.5cm * 7.5cm 11410

Phụ Kiện INTEX - Tấm Phủ Bể 18901

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Tấm Phủ Bể 18901

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Tấm Phủ Bể 18901

Phụ Kiện INTEX - Chốt dài cho bể bơi 12536

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Chốt dài cho bể bơi 12536

Giá: Liên Hệ

Phụ Kiện INTEX - Chốt dài cho bể bơi 12536

Vỏ bể khung kim loại tròn ĐK 732cm 12469

Giá: Liên Hệ

Vỏ bể khung kim loại tròn ĐK 732cm 12469

Giá: Liên Hệ

Vỏ bể khung kim loại tròn ĐK 732cm 12469

Chốt giữ bể tròn đường kính 4.27m, 4.57m, 4.87m 12464

Giá: Liên Hệ

Chốt giữ bể tròn đường kính 4.27m, 4.57m, 4.87m 12464

Giá: Liên Hệ

Chốt giữ bể tròn đường kính 4.27m, 4.57m, 4.87m 12464

Chốt giữ bể tròn đường kính 3.05m và 3.66m 12453

Giá: Liên Hệ

Chốt giữ bể tròn đường kính 3.05m và 3.66m 12453

Giá: Liên Hệ

Chốt giữ bể tròn đường kính 3.05m và 3.66m 12453

Cút chữ T cho bể tròn đường kính 4.57m trở lên 12431

Giá: Liên Hệ

Cút chữ T cho bể tròn đường kính 4.57m trở lên 12431

Giá: Liên Hệ

Cút chữ T cho bể tròn đường kính 4.57m trở lên 12431

Chốt dài bể bể bơi INTEX 12136

Giá: 10,000 VNĐ

Chốt dài bể bể bơi INTEX 12136

Giá: 10,000 ₫

Chốt dài bể bể bơi INTEX 12136

Vỏ bẻ 28110 mã 12128

Giá: 1,000,000 VNĐ

Vỏ bẻ 28110 mã 12128

Giá: 1,000,000 ₫

Vỏ bẻ 28110 mã 12128

Bát nối vào bộ vệ sinh bể bơi intex 28003 (mã 11447)

Giá: Liên Hệ

Bát nối vào bộ vệ sinh bể bơi intex 28003 (mã 11447)

Giá: Liên Hệ

Bát nối vào bộ vệ sinh bể bơi intex 28003 (mã 11447)

Thanh C, Dài:1.2m, đường kính: 5.5cm mã 11101

Giá: Liên Hệ

Thanh C, Dài:1.2m, đường kính: 5.5cm mã 11101

Giá: Liên Hệ

Thanh C, Dài:1.2m, đường kính: 5.5cm mã 11101

Vỏ bể khung KL chữ nhật 28270 mã 10942

Giá: 1,500,000 VNĐ

Vỏ bể khung KL chữ nhật 28270 mã 10942

Giá: 1,500,000 ₫

Vỏ bể khung KL chữ nhật 28270  mã 10942

intex 28270

Phụ kiện INTEX - Chốt nhựa 2 chân 10913

Giá: 10,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX - Chốt nhựa 2 chân 10913

Giá: 10,000 ₫

Phụ kiện INTEX - Chốt nhựa 2 chân 10913

Nút cao su gắn với sắt U ở giá đỡ động cơ 10657

Giá: 10,000 VNĐ

Nút cao su gắn với sắt U ở giá đỡ động cơ 10657

Giá: 10,000 ₫

Nút cao su  gắn với sắt U ở giá đỡ động cơ 10657

dùng cho mã hàng intex 68624

Phụ kiện INTEX - Vỏ bể kim loại chữ nhật tròn ĐK 305cm 10615

Giá: 2,000,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX - Vỏ bể kim loại chữ nhật tròn ĐK 305cm 10615

Giá: 2,000,000 ₫

Phụ kiện INTEX - Vỏ bể kim loại chữ nhật tròn ĐK 305cm 10615

Chốt nhựa bể kim loại chữ nhật nhỏ 10577

Giá: 10,000 VNĐ

Chốt nhựa bể kim loại chữ nhật nhỏ 10577

Giá: 10,000 ₫

Chốt nhựa bể kim loại chữ nhật nhỏ 10577

Chân đế nhựa bể khung kim loại 10576

Giá: 30,000 VNĐ

Chân đế nhựa bể khung kim loại 10576

Giá: 30,000 ₫

Chân đế nhựa bể khung kim loại 10576

Phụ kiện INTEX - chốt dài cho bể kim loại chữ nhật nhỏ 10574

Giá: 10,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX - chốt dài cho bể kim loại chữ nhật nhỏ 10574

Giá: 10,000 ₫

Phụ kiện INTEX - chốt dài cho bể kim loại chữ nhật nhỏ 10574

dùng cho bể 28270,28271,28272

Nút nhựa tròn đen cho bể khung chữ nhật và oval 10380

Giá: 20,000 VNĐ

Nút nhựa tròn đen cho bể khung chữ nhật và oval 10380

Giá: 20,000 ₫

Nút nhựa tròn đen cho bể khung chữ nhật và oval 10380

Phụ kiện INTEX - Bịt đầu khung bể bể KL chữ nhật và oval 10379

Giá: 20,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX - Bịt đầu khung bể bể KL chữ nhật và oval 10379

Giá: 20,000 ₫

Phụ kiện INTEX - Bịt đầu khung bể bể KL chữ nhật và oval 10379

dùng cho bể INTEX 28271, 28272, 28270

Phụ kiện INTEX - Vỏ bể cổ bơm hơi 28144 đk 366cm*91cm 10319

Giá: 4,000,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX - Vỏ bể cổ bơm hơi 28144 đk 366cm*91cm 10319

Giá: 4,000,000 ₫

Phụ kiện INTEX - Vỏ bể cổ bơm hơi 28144 đk 366cm*91cm 10319

không van không ống xả

Vỏ bể tròn cổ bơm hơi 305*76cm (dành cho bể 28120,28122) mã INTEX 10318

Vỏ bể tròn cổ bơm hơi 305*76cm (dành cho bể 28120,28122) mã INTEX 10318

Giá: 1,500,000 VNĐ -30%

Vỏ bể tròn cổ bơm hơi 305*76cm (dành cho bể 28120,28122) mã INTEX 10318

Giá: 1,500,000 ₫

Vỏ bể tròn cổ bơm hơi 305*76cm (dành cho bể 28120,28122) mã INTEX 10318

ghi chú: không van, không nút xả, không vỏ đẹp

Chốt chữ T của bể kim loại tròn ĐK>= 457cm 11874

Giá: 50,000 VNĐ

Chốt chữ T của bể kim loại tròn ĐK>= 457cm 11874

Giá: 50,000 ₫

Chốt chữ T của bể kim loại tròn ĐK>= 457cm 11874

Phụ kiện INTEX - chốt chữ U của giá đỡ động cơ 11600

Giá: 10,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX - chốt chữ U của giá đỡ động cơ 11600

Giá: 10,000 ₫

Phụ kiện INTEX - chốt chữ U của giá đỡ động cơ 11600

Phụ kiện INTEX - chốt chữ T của bể chữ nhật nhỏ 10967

Giá: 75,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX - chốt chữ T của bể chữ nhật nhỏ 10967

Giá: 75,000 ₫

Phụ kiện INTEX - chốt chữ T của bể chữ nhật nhỏ 10967

dành cho bể 28270,28271,28272

Phụ kiện INTEX - Vỏ bể khung KL tròn 544*122cm 12468

Giá: 7,000,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX - Vỏ bể khung KL tròn 544*122cm 12468

Giá: 7,000,000 ₫

Phụ kiện INTEX - Vỏ bể khung KL tròn 544*122cm 12468

Chốt cong bể kim loại tròn và chữ nhật nhỏ 10313

Giá: 10,000 VNĐ

Chốt cong bể kim loại tròn và chữ nhật nhỏ 10313

Giá: 10,000 ₫

Chốt cong bể kim loại tròn và chữ nhật nhỏ 10313

Phụ kiện INTEX - chốt dài cho bể kim loại tròn ĐK >=396cm 10312

Giá: 10,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX - chốt dài cho bể kim loại tròn ĐK >=396cm 10312

Giá: 10,000 ₫

Phụ kiện INTEX - chốt dài cho bể kim loại tròn ĐK >=396cm 10312

Phụ kiện INTEX- miếng vá dự phòng 6*6cm 10204

Giá: 1,000 VNĐ

Phụ kiện INTEX- miếng vá dự phòng 6*6cm 10204

Giá: 1,000 ₫

Phụ kiện INTEX- miếng vá dự phòng 6*6cm 10204

miếng dán dự phòng bóc dính trong các hộp sản phẩm intex

Trang 1 / 1 1
Payment